jQuery(function($){ $(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"}); });

کالای همراه مسافر

کالای همراه مسافر

 

مقررات مربوط به ترخیص لوازم و اشیاء‌ همراه مسافر (قانون مقررات صادرات و واردات سال 1381)

 

با عنایت به تصویبنامه شماره 59174/ت/2109 هـ مورخ 23/12/79 هیأت محترم وزیران و اصلاح ماده 31 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و صادرات و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میگردد.

مسافران ایرانی و غیرایرانی كه از خارج كشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به كشور وارد می شوند علاوه بر اسباب سفر و اشیای مشخصی مستعمل همراه خود به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند ، مشروط براینكه كالاهای مزبور از نوع كالاهای ممنوع شرعی یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشند و علاوه برآن با فهرست كالاهای مسافری ابلاغ شده از سوی وزارت بازرگانی مطابقت داشته باشد. ( پیوست 4)

 

تبصره : كالاها و اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر بایستی به فاصله یك ماه قبل تا یك ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد.

فهرست كالاهای ورودی مسافران ورودی

1- دستگاههای مورد استفاده در خانه از نوع برقی ، گازی یا نفتی ، اعم از اینكه استفاده از آن موكول به نصب در خانه در یك محل بخصوص باشد یا در مكان ثابتی در خانه جای داده شود یا قابل حمل باشد.

2- اجزاء و قطعات یدكی و ملزومات دستگاههای موضوع بند یك

3- اجزاء‌ و قطعات یدكی و ملزومات اتومبیل سواری ، موتورسیكلت و دوچرخه

4- لوزام سرمیزو خانه داری

5- لوازم شخصی ، اجزاء‌ و قطعات یدكی و ملزومات آن

6- ساك و چمدان

7- البسه ، كیف و كفش

8- پارچه

9- مواد غذایی ا زجمله : ترشی ، شكلات ،‌تنقلات ،‌آبمیوه ، نوشابه الكلی

10- لوازم بهداشتی از قبیل : خمیردندان ،‌مسواك ، عطر، ادكلن و غیره

11- لوازم آرایش و آرایشگری

12- مواد و لوازم تدخین (از نوع مجاز)

13- كامپیوتر دستی یا كیفی و ملزومات آنها

14- لوازم ورزش

15- لوازم التحریر

16- دوچرخه و سه چرخه

17- گل مصنوعی

18- تفنگ بادی

19- فرش ماشینی

20- ابزار دستی ،‌برقی و غیربرقی

21- روزنامه ، مجله ، كتاب ،‌تقویم ،‌آلبوم و سایر محصولات صنعت چاپ

22- اسباب بازی

23- زیور آلات بدلی

24- مودم – فاكس مودم

 

مقررات مربوط به ورود و خروج حیوانات و نباتات همراه مسافر        

ورود و صدور حیوانات و پرندگان زنده اهلی منوط به ارائه گواهی بهداشت از كشور مبدأ و تأیید سازمان دامپزشكی می باشد.

ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی منوط به ارائه گواهی از سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود.

ورود نهال و قلمه ،‌ بذر ، پیاز ، .... تخم نباتات مستلزم ارائه گواهی از وزارت جهاد كشاورزی و جهت صدور نیز مستلزم قرنطینه نباتی می باشد.

 

مقررات مربوط به ورود و خروج ریال و ارز توسط مسافر:

1- میزان خروج و ورود ریال ایرانی حداكثر 500000 ریال

2- حداكثر ارز مجاز قابل خروج توسط دارنده گذرنامه معادل 3000 دلار وبه ازاء هر مسافر همراه معادل 500 دلار می باشد، خروج ارز بیش از حد مجاز منوط به داشتن اظهارنامه ارزی یا گواهی از طریق سیستم بانكی می باشد.

3- ورود ارزهای مجاز به كشور به هر میزان آزاد می باشد. بدیهی است مسافرین ورودی باید ارز همراه خود را با تسلیم اظهارنامه ارزی به بانك ملی مستقر در مبادی ورودی اظهار و گواهی دریافت نمایند

 

آئین نامه ورود اسلحه شكاری همراه با مسافر یا جهانگرد

ماده 1: منظور از تفنگهای شكاری در این آئین نامه هرگونه سلاح گرم و سرد می باشد كه عرفأ و عادتأ برای شكار حیوانات وحشی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل سلاحهای زیر می باشد :

   الف : انواع تفنگهای شكاری گلوله زنی

   ب : انواع تفنگهای ساچمه زنی

   ج : تفنگهای مخصوص بیهوش كردن حیوانات

   د: تفنگهای مخصوص شكار حیوانات آبزی

 

تبصره 1- كالیبر تفنگهای شكاری گلوله زنی نباید از 6 میلی متر یا 240 انگلیسی كمتر باشد.

تبصره 2– ورود تفنگهای گلوله زنی خودكار و نیمه خودكار و انواع تفنگهای خفیف برای شكار ممنوع می باشد.

ماده 2: مسافرین شكارچی می توانند بهمراه تفنگ شكاری خود ،‌دوربین مخصوص تفنگ كه بر روی بدنه تفنگهای گلوله زنی می شود و همچنین جلد تفنگهای شكاری را كه از ملحقات و ملزومات تفنگهای مربوط محسوب می شود همراه داشته باشند.

ماده 3: مشخصات كامل مسافران یا جهانگردان و نیز مشخصات كامل اسلحه های شكاری (تفنگ) آنان باید حداقل یك ماه قبل از ورود مسافر به كشور به معاونت اسلحه و مهمات (ساحافجا)‌اعلام شود (توسط مسافر یا دفتر خدمات مسافرتی فرستنده جهانگرد)، پس از تأیید صلاحیت و صدور مجوز یك نسخه از مجوز صادره جهت حمل سلاح شكاری به متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی مربوطه ارسال خواهد شد.

تبصره : یك نسخه از مجوز صادره نیز به گمرك مرز ورودی جهانگرد ارسال تا تسهیلات لازم جهت ترخیص فوری سلاح شكاری و ملحقات و ملزومات آن بعمل آید.

ماده 4: هر مسافر یا جهانگرد دارای مجوز ورود اسلحه شكاری به كشور می تواند حداكثر سه قبضه اسلحه تفنگ شكاری ( از نوع ساچمه زنی – گلوله زنی و خفیف ) با شرایط احراز مالكیت به كشور وارد و در زمان خروج عینأ با خود از كشور خارج نماید.

ماده 5: هر مسافر یا جهانگرد پس از اخذ مجوز لازم برای ورود اسلحه تفنگ شكاری می تواند همراه آن مهمات به شرح ذیل را وارد نماید.

   الف : گلوله زنی         50 تیر متناسب با كالیبر تفنگ مربوطه

   ب : ساچمه زنی       100 تیر

   ج : خفیف                 100 تیر

تبصره : پیكان و یا تیر انواع كمانهای شكاری از شمول محدودیت مذكور در این ماده مستثنی بوده و به تعداد لازم و متعارف قابل ترخیص می باشد.

ماده 6: حداكثر زمان مجاز برای حمل اسلحه های شكاری همراه اتباع خارجی در داخل كشور دو ماه می باشد.

ماده 7: وارد كردن تفنگهای مخصوص بیهوش كردن حیوانات و تفنگهای مخصوص شكار حیوانات آبزی از شمول مقررات ماده 3 این آئین نامه خارج و نیاز به كسب مجوز جداگانه از سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

تبصره 1 – فشنگ مخصوص حاوی داروی بیهوش كردن حیوانات به همراه تفنگ مربوط طبق ماده 7 این آئین نامه نیاز به مجوز جداگانه دارد.

تبصره 2 – مشخصات كامل مسافر یا جهانگرد و نیز مشخصات كامل تفنگهای مخصوص بیهوش كردن حیوانات و فشنگهای مربوطه باید حداقل یكماه قبل از ورود مسافر به كشور به سازمان محیط زیست توسط مسافر یا دفتر خدمات مسافرتی فرستنده جهانگرد اعلام شود.

پس از صدور مجوز ،‌یك نسخه از مجوز صادره جهت حمل سلاح به متقاضی یا دفتر خدمات مسافرتی مربوطه و یك نسخه نیز به گمرك مرز ورودی جهانگرد ارسال تا تسهیلات لازم جهت ترخیص فوری سلاح و ملحقات و ملزومات آن بعمل آید.

ماده 8: مشخصات كامل اسلحه شكاری و تعداد مهمات همراه مسافر و یا جهانگرد و نوع آن در موقع ورود در گذرنامه قید می شود و مسافر یا جهانگرد بهنگام خروج ملزم است عینأ همان اسلحه را همراه خود از كشور خارج نماید در غیراینصورت مشمول قوانین و مقررات اسلحه قاچاق خواهد بود.

ماده 9: سازمان حفاظت محیط زیست براساس مجوز ماده 3 و ماده 7 و نیز آئین نامه اجرائی قانون شكار و صید حداكثر ظرف 24 ساعت پروانه شكار مورد درخواست جهانگرد را با توجه به مقررات جاری آن سازمان صادر خواهد نمود.

ماده 10: در موارد موردنیاز ، ورود سگ شكاری با رعایت مقررات مربوط به ورود حیوانات زنده مشروط به تعهد خروج آن همراه مسافر و یا جهانگرد ذیربط بلامانع است.

ماده 11: خروج تندیس آرائی های شكاری (تاكسیدرمی) مشروط به اینكه از انواع برجسته (ركوردهای بالا ) نباشد ، بلامانع است.

ماده 12: رعایت مفاد آئین نامه اجرائی قانون شكار و صید (تصویر پیوست)‌ برای مسافران یا جهانگردان كه با اخذ مجوزهای لازم در داخل كشور اقدام به صید یا شكار می نمایند ، الزامی می باشد.

ماده 13: این آئین نامه در 13 ماده و 5 تبصره به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی در تاریخ 19/10/74 به تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی رسید.

آدرس

تهران - خیابان فاطمی - میدان گلها - خیابان     کاج جنوبی - خیابان هشتم - پلاک 15- طبقه4

02188012863

info [at] ntaryan . com

02189775968

گواهینامه های اخذ شده

بازدید کنندگان سایت

مجموع آمار بازدید ها :8085

حاضرین در سایت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم